Kontakt

Biuro Konferencji
Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o.
Lędzińska 8 43-143,
Lędziny

Kierownik biura

dr Joanna Pruchnicka

Sekretariat

Anna Fularska