Oferta reklamy

Organizatorzy zapraszają instytucje, przedsiębiorstwa i organizacje do promocji na Konferencji.

Możliwe formy reklamy:

  1. reklama firmy w materiałach konferencyjnych
  2. referat promocyjny – reklama firmy (15 min.)
  3. stoisko reklamowe przed wejściem na sale konferencyjną (2m2)

Zgłoszenie promocji na Konferencji odbywa się za pomocą formularzy – kart zgłoszeń dostępnych do pobrania.

W przypadku wypełnienia formularza pobranego w formie doc. należy wysyłać go e-mailem lub pocztą.

Opłaty za promocję według cennika zawartego w Regulaminie Konferencji.