Ważne daty

Przesłanie tematów i streszczeń referatów

do 10.10.2021 r.

Streszczenie referatu w języku polskim oraz angielskim nie przekraczające ½ strony A4, czcionka Arial 10 pkt, interlinia 1, marginesy standardowe, format *.doc. Streszczenia wykorzystamy jako materiały dla prowadzących poszczególne sesje konferencji oraz jako materiały dla uczestników konferencji. Na początku streszczenia prosimy zamieścić dane osobowe autora/ów tj. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, miejsce pracy, adres, telefon i e-mail. W przypadku kilku autorów prosimy o zaznaczenie osoby wygłaszającej. Streszczenie należy przesłać pocztą elektroniczną lub na nośniku elektronicznym. Zgody dla autorów znajdują się zakładce „informacje dla autorów”.

10.10.2021

Przesłanie pełnych tekstów referatów

do 10.11.2021 r.

Prosimy o przygotowanie pełnych tekstów referatów zgodnie z wytycznymi podanymi w zakładce informacja dla autorów.

Referaty po uzyskaniu pozytywnej recenzji zostaną wydane w formie publikacji jako monografia. Referat należy przesłać pocztą elektroniczną lub na nośniku elektronicznym. Na początku pełnego tekstu referatu prosimy zamieścić dane osobowe autora/ów tj. tytuł, stopień naukowy, imię i nazwisko, miejsce pracy, adres, telefon i e-mail. W przypadku kilku autorów prosimy o zaznaczenie osoby wygłaszającej. Prezentacja – program MS PowerPoint *.ppt lub *.pptx (filmy i animacje umieszczone w prezentacji powinny być dostarczone również w postaci osobnego pliku w dniu wygłoszenia. Zgody dla autorów znajdują się zakładce „informacje dla autorów”.

10.11.2021

Zgłoszenie uczestnictwa

do 10.11.2021 r.

Zgłoszenie na Konferencję może odbywać się za pomocą: formularza – karty zgłoszenia on-line; formularza – karty zgłoszenia do pobrania w formie doc. Karty zgłoszenia prosimy przesłać mailem na adres: j.pruchnicka@cbidgp.pl

10.11.2021

Wniesienie opłaty konferencyjnej

do 10.11.2021 r.

Opłata za udział w Konferencji obejmuje zakwaterowanie (noclegi w hotelu z 17/18 i 18/19 listopada 2021 r.), wyżywienie, udział w sesjach, materiały konferencyjne. Za udział w Konferencji Organizatorzy (CBIDGP) wystawią fakturę VAT.

10.11.2021